Ким Пласт ООД

Статии в "Проекти"

Процедура „Избор с публична покана”
Процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка и монтаж на топлоизолационни системи от сандвич панели за: 1. Външни стени - 675 кв.м; 2. Покрив - 687 кв.м” Документацията може да изтеглите от тук. . ...
Проект BG16RFOP002-6.002-0031-C01
Проект BG16RFOP002-6.002-0031-C01 - „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” Фирма КИМ ПЛАСТ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0031-C01 по проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” и е финансиран от ...
Проект BG16RFOP002-2.089-0473-C01
Проект BG16RFOP002-2.089, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 „КИМ ПЛАСТ“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-0473-C01 по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. ...
Проект BG16RFOP002-2.083-0018-С01
Проект по Ваучерна схема BG16RFOP002-2.083, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 . "КИМ ПЛАСТ" ООД изпълнява Проект № BG16RFOP002-2.083-0018-C01 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии”. Проектът е по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и ...
Проект BG16RFOP002-3.001-0166-C01
Повишаване на енергийната ефективност в КИМ ПЛАСТ ООД КИМ ПЛАСТ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0166-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в КИМ ПЛАСТ ООД”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално ...